Fleetinformatie


Welkom bij de wagenpark beheer omgeving van
Volkswagen Pon Financial Services

Informatie over de volledigheid en aansprakelijkheidsuitsluiting voor gegevens en cijfers

De gegevens en cijfers die wij, Volkswagen Pon Financial Services en/of dochters, Saturnus 1, 3824 ME Amersfoort, compileren en beschikbaar stellen, vertegenwoordigen een extra service voor u. De door ons verzamelde en beschikbaar gestelde gegevens en cijfers zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en naar beste weten opgesteld. Volkswagen Pon Financial Services en/of dochters geeft geen garantie op de volledigheid en juistheid van deze gegevens en cijfers met betrekking tot wettelijke en/of fiscale vereisten. Aansprakelijkheid van Volkswagen Pon Financial Services en/of dochters voor de volledigheid en juistheid van de gegevens en cijfers is daarom uitgesloten.

Heeft u in het kader van onze rapportage vragen teneinde te kunnen voldoen aan wettelijke en/of fiscale vereisten, neem dan s.v.p. contact op met uw Account Manager.

==========================================================

Information on the completeness and liability exclusion for data and figures

The data and figures we, Volkswagen Pon Financial Services and/or daughter companies, Saturnus 1, 3824 ME Amersfoort, compile and transmit represent an additional service to you. The data and figures compiled and offered to you, have been prepared with the greatest possible care and best conscience, however make no claim to completeness in respect of legal and/or fiscal requirements. Liability on the part of Volkswagen Pon Financial Services and/or daughter companies for the completeness of the data and figures is therefore excluded.

Should you have any questions in the scope of our reporting in order to comply to the legal and/or fiscal requirements, please contact your Account Manager.

Inloggen

Heeft u nog geen account? Dan dient u zich eerst te registreren.